Vogel

Talenten leren kennen en inzetten, inspiratie voelen in je leven en werk.

Coaching, supervisie en intervisie zijn voor professionals vormen van werkbegeleidingen. Mijn insteek als begeleider zijn de eigen werkervaringen van de professionals. Door de combinatie van werk en levenservaringen worden talenten en mogelijkheden ingezet. De begeleidingen hebben als doel dit te versterken, om met plezier aan de slag te gaan.

Het aanleren van nieuwe vaardigheden in je werk, denk aan nieuwe functie als  leidinggevende of adviseur. Je wilt je deskundigheid beter inzetten of verhogen.

Supervisie is een leerbegeleiding gericht op reflectie en feedback. 

 Lees meer.

Het aanleren van persoonlijke effectiviteit op het werk, het ondersteunen van het functioneren en het oplossen van problemen. Je wilt zelfstandiger functioneren in je werk.

Persoonlijke coaching is een resultaatgerichte begeleiding.

 Lees meer.

Intervisie is een vorm van collegiale coaching.  Gericht op vergroting van eigen professionaliteit. Je leert van elkaars ervaringen en reflecteert hierop. Door lastige situaties (casus) of een kritisch moment te bespreken leer je van elkaar, niet alleen de inbrenger maar iedereen in de groep.

Intervisie is een zelfsturende begeleiding door professionals.

 Lees meer.